NETFILM_logo_web.png
 

Všechny Filmy, které pomáhají na jednom místě

   PREMIÉRA  

VLS_plakat_A4_FINAL.jpeg
PROFIL FILMU >>

V labyrintu školy

Filmy vytvořené speciálně pro vzdělávání žáků na ZŠ a SŠ

ON-LINE výuka Člověk a jeho svět, Občanská nauka, ZSV, Výchova ke zdraví

Aktuální témata prevence rizikového chování

Možnost zapojení rodičů do preventivní aktivity

Metodické materiály pro pedagogy 

Sekce pro pedagogy

Interakce

Sekce pro žáky

© 2020 NETFILM.CZ