NETFILM_logo_web.png

Poutavý příběh o skrytém nebezpečí domácího násilí.

JAKUB

2016 | Hraný | Drama | 45 min

Téma

Přístupnost

Domácí násilí, rodina, přátelství

Žáci od 7. tříd ZŠ, žáci SŠ

Režie

Hrají

David Vigner

Šimon Fririch, Jan Potměšil, Barbara Lukešová, Michael Rooney, Emma Bassarabová a další.

O filmu

Filmový příběh zobrazuje intimní pohled do rodiny patnáctiletého Jakuba, která je poznamenána direktivním řízením jeho nevlastního otce. Otcův násilný přístup postupně přeroste v psychické i fyzické týrání. Dojde tak k vnitřnímu rozpadu rodiny. Kam až situace musí zajít, aby si toho všimlo i okolí?

Videa

Reportáž - Česká televize - Studio 6

Reportáž - TV NOVA - Workshop pro pedagogy

 

Domácí násilí se projevuje v rovinách fyzického, psychického, sexiálního či ekonomického násilí ke kterému dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi bývalími partnery. Násilí mohou páchat muži na ženách, ženy na mužích, rodiče na dětech i děti na rodičích.

 

Jedná se o opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí mezi blízkými osobami v jejich soukromí. 

Domácí násilí bývá často skryté za zdmi domácnosti a je proto mnohdy velmi težké jej odhalit.

Přínos filmu Jakub a navazující práce se žáky:

Osvojení základní charakteristiky domácího násilí a jak se může projevit

Schopnost identifikovat domácí násilí v případě, že se sním žáci setkají.

Základní znalost organizcí, na které se lze v případě potřeby obrátit

Znalost o možné ochraně oběti (např. institut vykázání)

© 2020 NETFILM.CZ