NETFILM_logo_web.png

Poruchami příjmu potravy trpí nejčastěji mladé dospívající dívky.

SAMI

2012 | Hraný, Dokumentární| Drama | 35 min

Téma

Přístupnost

Poruchy příjmu potravy, anorexie, bulimie, láska, sebepožkozování

Žáci II. stupně ZŠ, žáci SŠ

Režie

Hrají

David Vigner

Kateřina Försterová, Eva Vejmělková, František Strnad, Jan Lefner,
Tereza Beranová, Andrea Berecková a další.

O filmu

Film Sami se zabývá problematikou poruch příjmu potravy, jejich příčinami a důsledky. V dokumentární části sledujeme skutečné osudy tří osob trpících anorexií a bulimií. V paralelní filmové části sledujeme osud krásné a spokojené dívky, ze které se v důsledku nepříznivých vnějších vlivů stává nemocný člověk. Snímek odhaluje fakta o těchto zákeřných psychických onemocněních a je také sociální sondou do života mladého člověka.

Videa

 

Problematika poruch příjmu potravy je stále více aktuální a mnohdy bohužel přehlížená. Typickými projevy je zkreslené vnímání vlastního těla, drastické snižování tělesné hmotnosti aj. Onemocnění anorexií nebo bulimií je léčitelné, avšak od určitého stádia nemoci se neobejde bez pomoci druhých. Čím dříve je onemocnění podchyceno, tím větší je šance na uzdravení,

Přínos filmu Sami a navazující práce se žáky:

Identifikace příznaků onemocnění anorexií nebo bulimií

Zvýšení zdravotní gramotnosti v oblasti poruch příjmu potravy

Motivace k lepším stravovacím návykům a zdravému životnímu stylu

Podnítit zamyšlení nad nátlakem společnosti k dokonalé kráse, vlivu sociálních sítí apod.

© 2020 NETFILM.CZ