Kontaktujte nás kdykoliv.

Tel.: 737 294 880

produkce@dvfilmstudio.cz

NETFILM_logo_web.png

Jak funguje portál Netfilm.cz?

Portál představuje jediné místo, kde lze přehrávat a pracovat s Filmy, které pomáhají režiséra Davida Vignera online.

Máte k dispozici pět úspěšných filmových projektů, která reagují na problematiky: šikana, HIV/AIDS, poruchy příjmu potravy, manipulace a domácí násilí.

Každý film je dlouhý okolo 40 minut.

Po objednání vybraného období obdržíte přihlašovací údaje na portál pro pedagoga a také zvláštní přihlášení pro vstup žáků. Filmy je následně možné přehrávat neomezeně do vypršení objednaného období.

Práce se žáky online

Základem je vždy zadat žákům zhlédnutí konkrétního filmu. V rámci speciálního přístupu se žáci mohou dostat ke všem filmům kromě metodických materiálů určených pro pedagogy. Ještě před samotnou projekcí je vhodné žáky krátce uvést do tématu (přes vámi využívané aplikace pro komunikaci). 

Samotný příběh filmů je složen z modelových situací, které postupně odhalují dané téma. Konec každého filmu vždy zobrazuje možné řešení situace, ve které se postavy ve filmu ocitly. Žáci mohou aktuální situaci využít pro zhlédnutí filmu i se svými rodiči.

Zhlédnutí filmu otevírá prostor pro další práci se žáky. K dispozici jsou online kvízy, zadání různých cvičení nebo diskuze se žáky skrze komunikační aplikace.

Jaké interaktivní materiály budou pro žáky k dispozici?

  • Online testy (připravujeme)

    • Online test s bodovým vyhodnocením. Odpovědi mohou být zaslány na e-mail žáků, kteří jej následně mohou přeposlat vám. 

  • Cvičení - esej/úvaha:

    • ​Žáci mají za úkol napsat krátké zamyšlení nad konkrétní problematikou. Jak na ně působil příběh filmu, jak vnímají samotné téma, jak by situaci řešili oni?

  • Cvičení - slohová práce

    • Žáci se mohou pokusit o napsání vlastního příběhu o daném tématu.

Další studijní materiály a cvičení jsou průběžně přidávány.

© 2020 NETFILM.CZ