NETFILM_logo_web.png

Problematika onemocnění HIV/AIDS zaznamenává stále větší nárůst.

MEZI NIMI

2010 | Hraný| Drama | 38 min

Téma

Přístupnost

HIV/AIDS, první láska, vztahy, ochrana při pohlavním styku

Žáci II. stupně ZŠ, žáci SŠ

Režie

Hrají

David Vigner

Tomáš Váhala, Veronika Tkaczyková, Barbora Vacková, Vladimír Javorský, Veronika Freimanová, Vanda Chaloupková, Radim Uzel, Aneta Vignerová a další.

O filmu

Markovi vstoupí do života Monika. Jejich vztah přechází k lásce a Monika prožívá s Markem svůj první pohlavní styk. Jednoho dne Marek zjistí, že je HIV pozitivní, nakazil se od předchozí partnerky. Svou situaci řeší sám a uzavírá se do sebe. Pozvolna však přichází s pravdou. Jak se Markovo okolí vyrovná s jeho HIV pozitivitou?

 

O problematice HIV/AIDS

Přínos filmu Mezi nimi a navazující práce se žáky:

Zvýšit informovanost žáků o nebezpečí viru HIV/AIDS

Zvýšení zdravotní gramotnosti v oblasti pohlavně přenosných chorob

Vyvrátit časté mýty o problematice HIV/AIDS

Informovat o možnosti předcházení nákaze a na koho se v případě ohrožení obrátit

© 2020 NETFILM.CZ