NETFILM_logo_web.png

PREVENTIVNÍ PROGRAM K PROBLEMATICE HIV/AIDS

MEZI NIMI

Co se dozvíte?

  • Znalosti žáků o problematice HIV/AIDS?

  • Kolik času školy věnují prevenci této problematiky?

  • Jak preventivní program vytvořit pro žáky na dálku?

Edukativní filmový zážitek za účasti režiséra a odborné delegace

Cílem programu bylo v širším měřítku zvýšit zdravotní gramotnost žáků v oblasti pohlavně přenosných chorob se zaměřením na HIV/AIDS a umožnit jim setkání s předními odborníky na tuto problematiku. Projekt probíhal za podpory Ministerstva zdravotnictví a ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, hygienickými stanicemi a odborníky ze soukromé praxe.

Žáci nejdříve sledovali příběh mladého chlapce Marka (film Mezi nimi, r. David Vigner), kterému vstoupí do života Monika. Jejich vztah přechází k lásce a Monika prožívá s Markem svůj první pohlavní styk. Jednoho dne Marek zjistí, že je HIV pozitivní, nakazil se od předchozí partnerky. Svou situace řeší sám a uzavírá se do sebe. Pozvolna však přichází s pravdou. Jak se Markovo okolí vyrovná s jeho HIV pozitivitou?

Příběh filmu je složený z modelových situací, které žákům odhalují, jak se Marek nakazil virem HIV, jak se o tom dozvěděl, co obnáší první test na HIV infekci a jak se tímto zjištěním Marek vyrovnal? Film žákům objasnil spoustu otázek, vyvrátil nepravdy a poskytl cenné podněty k následné diskuzi s odbornými hosty.

Červená stužka je symbolem boje proti HIV/AIDS a projev solidarity s nemocnými

Nejčastější dotazy žáků

Žáci se aktivně zapojili do diskuze. Někteří byli přesvědčeni, že infekce virem HIV lze zcela vyléčit.​ Mezi nejčastější dotazy patřily:

  • Může mě antikoncepce ochránit před nákazou?

  • Může mě kondom ochránit před nákazou?

  • Když jsou oba partneři nakažení, mohou se od sebe nakazit znovu?

  • Když budu HIV dále šířit, je to trestné?

  • Je pravda, že virus je uměle vytvořen americkou armádou?

Celkem zúčastněných žáků: 3 237

Odpovědi pedagogů: celkem 76 škol

Kolik času jste před účastí na komponovaném preventivním programu věnovali ve výuce prevenci nákazy HIV/AIDS a sexuálně přenosným nemocem?

Jaká byla dle Vašeho názoru znalost žáků o problematice HIV/AIDS před zhlédnutím komponovaného programu?

Dozvěděl(a) jste se z filmu a následující besedy nové informace o HIV/AIDS?

Vyhodnocení programu

Na základě získaných informací od pedagogů a z reakcí žáků byl projekt vyhodnocen jako velmi úspěšný. Film Mezi nimi předal základní informace o tématu a otevřel prostor pro diskuzi. Během krátké doby se podařilo žáky upozornit na problematiku HIV/AIDS a zvýšit jejich zdravotní gramotnost. Skrze příběh hlavních postav žáci lépe téma pochopili a dokázali o něm dále diskutovat. Za zmínku také stojí, že během projekce filmu byli žáci velmi zaujatí.

Závěrečné vyhodnocení projektu ukázalo, že o podobné projekty mají školy značný zájem.

Chcete žákům umožnit podobné programy během probíhajících omezení? I na dálku je to možné díky Filmům, které pomáhají a portálu netfilm.cz.

Metodika ke každému filmu obsahuje zkušenosti předních odborníků a pomůže Vám film efektivně využít.

© 2020 NETFILM.CZ